Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Website-ul TOFF DOMINIUM https://www.toffdominium.ro/ este proprietatea REAL ESTATE S.R.L., societate comerciala cu raspundere limitata, care isi desfasoara activitatea in domeniul inchirierilor si vanzarilor de apartamente de lux si medium-high level, tranzactionand imobile „la cheie” proprii sau inchiriate, avand sediul social in Oras Voluntari, Soseaua BUCURESTI NORD, Nr. 10, CLADIREA GLOBAL CITY BUSINESS PARK, CORPUL O11, ET. 10, SALA DE MEETING 4, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2218/2016, Cod unic de inregistrare: 15195148. Aceasta are calitatea de Operator de date cu caracter personal pentru datele clientilor proprii si vizitatorilor website-ului, prelucrate cu ocazia utilizarii website-ului https://www.toffdominium.ro/.

REAL ESTATE S.R.L. respecta caracterul privat si securitatea informatiilor furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care a creat si aplica prezenta politica de confidentialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.

REAL ESTATE S.R.L. isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul website-ului si/sau Politica de confidentialitate, fara niciun fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune pentru a verifica politica de confidentialitate pe care ati agreat sa o respectati.

Informatiile pe care REAL ESTATE S.R.L. le colecteaza difera in functie de modul in care folositi website-ul.

Este posibil sa utilizati website-ul fara a fi nevoie sa ne furnizati informatii personale, dar daca doriti sa folositi unele din serviciile pe care vi le oferim, este posibil sa va fie cerute urmatoarele categorii de date si informatii personale: nume, prenume, sexul, adresa de domiciliu si/resedinta, data, locul nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate /pasaportului. Codul numeric personal va fi prelucrat pentru identificarea locatarului in vederea executarii contractului incheiat cu acesta; in vederea identificarii fara echivoc a persoanei vizate pentru a nu se produce o substituire a persoanelor vizate, limitarea erorilor in efectuarea operatiunilor;

– date de contact: adrese, numar telefon fix/mobil, adrese electronice;

– date bancare- ale contului din care se face plata chiriei /ratei/pretului imobilului; semnatura persoanei vizate;

– profesie, obisnuinte/preferinte/comportament. Aceste informatii sunt colectate numai atunci cand acceptati voluntar si in cunostinta de cauza transmiterea lor catre noi.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre REAL ESTATE numai in masura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

  • „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
  • „restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
  • „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
  • „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia de publicitate partenera sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
  • „parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;
  • „consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

REAL ESTATE S.R.L. prelucreaza datele personale colectate in temeiul incheierii si executarii contractelor de inchiriere sau vanzare, in vederea realizarii intereselor legitime in relatie cu scopurile mentionate mai jos si in alte situatii in temeiul consimtamantului persoanelor vizate.

Prelucram datele dvs. in urmatoarele scopuri:

– pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta nevoilor dumneavoastra;

– pentru informarea utilizatorilor/clientilor privind proprietatile aflate pe lista imobilelor care pot fi inchiriate sau vandute;

– pentru a ne ajuta sa cream si sa publicam continut cat mai relevant pentru dumneavoastra;

– pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale website-ului;

– pentru realizarea de analize/rapoarte;

– pentru realizarea de informari specific;

– in vederea publicarii, promovarii, ofertarii serviciilor oferite de catre REAL ESTATE S.R.L.,

– in vederea desfasurarii de activități comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a inchirierilor/vanzarilor si comportamentului/preferintelor clientilor; informarea utilizatorilor despre aceste actiuni;

– pentru a organiza in mod optim si pentru a eficientiza activitatea: organizarea bazei de date interne, pentru a ne sustine pozitia in eventiale litigii, etc. in care suntem implicati, gestionarea controalelor initiate de autoritatile publice, gestionarea plangerilor/solicitarilor pe care le aveti.

REAL ESTATE S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in vederea incheierii contractului de locatiune/vanzare, luand in considerare intentia Dvs. de a incheia un astfel de contract pentru spatiul/spatiile pe care vi le punem la dispozitie. Temeiul legal al acestui tip de prelucrare este art.6, alin.1 lit.b-GDPR).

Prelucrarea presupune stabilirea unei relatii cu societatea Real Estate S.R.L., pregatirea documentelor in vederea semnarii si, dupa caz, inregistrarea contractului la autoritatile fiscale, verificarea initiala a informatiilor transmise inainte de a incheia contractul, luarea deciziei de inchiriere/vanzare a spatiului si punerea acestuia la dispozitia Dvs.

In mod specific, in cazul clientilor persoane juridice, datele personale ale Reprezentatului pot fi prelucrate pentru:

– comunicarea dintre Părți;

– emiterea și plata facturilor aferente produselor achizitionate;

– recuperarea prin societăți specializate în recuperări creanțe sau in justiție a sumelor datorate,

– transmiterea Contractului către consultanții fiecărei Părți în scop de efectuare de audit financiar, sau, după caz

– investigarea de către autorități a fraudelor/infracțiunilor/contravențiilor, la solicitarea expresă a acestora și în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

Prin furnizarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal sunteti de acord cu prelucrarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmiterea acestor date cu caracter personal.

Prin completarea formularelor prezentate pe website, va exprimati expres consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in sistemul de evidenta REAL ESTATE S.R.L., in calitatea acestuia de operator de date cu caracter personal.

Prin citirea prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal si a Notei de Informare ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs.,

– dreptul la informare si acces la datele dvs. cu caracter personal;

– dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opozitie;

– dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;

– dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs. garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre REAL ESTATE S.R.L., Oras Voluntari, Soseaua BUCURESTI NORD, Nr. 10, CLADIREA GLOBAL CITY BUSINESS PARK, CORPUL O11, ET. 10, SALA DE MEETING 4, Judet Ilfov, in atenția responsabilului cu protecția datelor sau la adresa de email dpo@credex.ro.

In cerere, va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile.

Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preintampina incalcarea securitatii sistemelor si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali.

In acest sens, REAL ESTATE va stoca datele dvs. in conformitate cu Politica de Retentie a Datelor care reglementeaza termene-limita prestabilite si bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de specificul operatiunilor pentru care sunt necesare; perioada minima de retentie fiind de 3 ani, timp in care va puteti exercita oricare dintre drepturile garantate persoanelor vizate de GDPR.

Datele Dumneavoastra cu caracter personal sunt pastrate pe perioada contractuala, pana la expirarea termenelor de prescriptie legala si/sau a termenelor de arhivare conform procedurilor interne.

Mai mult, REAL ESTATE se asigura ca datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate si de asemenea, se asigura ca perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitata, iar la implinirea termenelor limita, datele personale nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

Prin intermediul acestui website-ului, putem colecta, de asemenea, datele personale ale potentialilor cumparatori care ne-au solicitat o oferta / agenti imobiliari / chiriasi, precum si datele personale ale proprietarilor de terenuri, care decid sa achizitioneze sau sa se alature unei intreprinderi comune care sa transfere valoarea terenului actual in actiuni pentru viitorul proiect, fie rezidential, de birouri sau cu utilizare mixta. Colectam date cu caracter personal pentru efectuarea activitatilor de due diligence in cazul in care o relatie de afaceri va fi incheiata intre noi si compania pe care o reprezentati, in conformitate cu art. 6 alin. (1) litera f) din GDPR, respectiv interesul legitim de a intra in relatii de afaceri cu parteneri de incredere.

Transferul datelor Dumneavoastra: Nu transferam datele Dumneavoastra catre state din afara Spatiului Economic European.

REAL ESTATE poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla în relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.

Alti parteneri care vor putea accesa datele dvs. sunt, dupa caz: furnizori de bunuri si servicii; furnizori de servicii bancare; furnizori de servicii de paza; procesatori de plati; operatori de telefonie mobila; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor (de amenajare a locuintelor sau a apartamentelor aflate la inchiriere sau vanzare) si serviciilor noastre; birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare; organizatii de cercetare a pietei, parteneri ai REAL ESTATE ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de REAL ESTATE, conform conditiilor din prezenta Politica.

Adresa de contact ale persoanei responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal din partea REAL ESTATE S.R.L. este dpo@credex.ro.

REAL ESTATE S.R.L. garanteaza faptul ca prelucreaza datele Dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art.25 si 32 din Regulamentul (UE) nr.679/2016.

TOFF DOMINIUM

REAL ESTATE S.R.L.

Compare listings

Compare

Nu poți copia conținut de pe această pagină.

×